APCOA uppnår stadig tillväxt i fråga om omsättning och vinst under första halvåret 2012

APCOA uppnår stadig tillväxt i fråga om omsättning och vinst under första halvåret 2012

Stockholm/Stuttgart, 10 September 2012 – APCOA Group, Europas ledande parkeringsföretag, fortsätter att skörda framgångar med sin företagsstrategi. Tack vare en stark avtalsportfölj har företagsgruppen ökat omsättningen under första halvåret 2012 med 3,4 % till totalt 340,1 miljoner EURO netto efter engångseffekter från den portfoliooptimering som pågått sedan slutet av 2010. I Norge, Danmark och Sverige lyder företaget under namnet Europark.

Utmärkande för APCOA:s affärsutveckling under första halvåret har dessutom varit framgångar genom utökning av portföljen med managementavtal för parkeringar i hela Europa. Den kraftiga ökningen av innehavet fick stöd av stabila verksamheter på europeiska flygplatser samt solid tillväxt inom City Parking-segmentet. Företaget bygger på sin roll som marknadsledande genom att utöka med en mängd nya platser. Under det första halvåret togs totalt 509 nya parkeringplatser i drift, 232 under det första och 277 under det andra kvartalet 2012.

APCOA Group ökade sin vinst (EBITDA) till 26,8 miljoner EURO, ett plus på 13,7 % jämfört med förra året (EUR 23,6 miljoner). EBIT förbättrades till 16,8 %. Dessutom gav framgångsrika omförhandlingar förbättrade nyckelavtal, så som en effektiv kostnadskontroll som bidragit till bättre resultat under första halvåret 2012.
Ralf Bender, VD APCOA Group: „Vi har drivit vår företagsstrategi under det första halvåret med full kraft för att kunna bygga ut vår roll som Europas ledande parkeringsföretag. Det stora antalet nya parkeringplatser visar att våra affärspartners och kunder har låtit sig övertygas av vårt internationella Know-How, av våra innovativa lösningar för parkeringsmanagement och av vår praktiska kompetens.“

Texterna kan du hämta på: http://www.panama-pr.de/download/APCOA-ResultsQ2-SE.zip

APCOA-koncernen opererer internationalt og er førende inden for administration af parkeringsfaciliteter. APCOA-koncernen administrerer mere end 1,3 millioner parkeringspladser i 13 europæiske lande. Med APCOAs internationale erfaringsgrundlag er kunder og grundejere garanteret fremtidssikrede og innovative parkeringsløsninger ved de 6.700 afdelinger. 30 europæiske lufthavne har overladt administrationen af deres parkeringsanlæg til APCOA. Omsætningen i 2011 beløb sig til 731 millioner euro, og APCOA-koncernen har cirka 4.900 ansatte. Koncernens hovedkontor og den tyske afdeling har til huse ved lufthavnen i Stuttgart.

Kontakt:
APCOA Parking Holdings GmbH
Tilman Kube
Flughafenstr. 34
70624 Stuttgart-Airport
+49 711-94791-0
Tilman.Kube@apcoa.eu
http://www.apcoa.eu

Pressekontakt:
APCOA
Tilman Kube
Flughafenstrasse 34
70624 Stuttgart-Airport
+49 711-94791-0
Tilman.Kube@apcoa.eu
http://www.apcoa.eu